Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Открита процедура - избор на финансова институция

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван
на:
1    04119-2014-0002
Регистрация в РОП 12.11.2014 г.  12.11.2014 г.
2     Документация, приложения, образци по обществената поръчкa 12.11.2014 г. 12.11.2014 г.

3.
4.

5.

6.

7.

 

Решение за откриване на обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка

Протокол 1/29.12.2014 г. от работата на комисията

Протокол 2/08.01.2015 г. от работата на комисията

Решение №1/12.01.2015 г. за избор на изпълнител

12.11.2014 г.
12.11.2014 г.

29.12.2014 г.

12.01.2015 г.

12.01.2015 г.

 

 12.11.2014 г.
12.11.2014 г.

29.12.2014 г.

12.01.2015 г.

12.01.2015 г.