Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Неовъръжена охрана - публична покана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Неовъръжена физическа охрана на имуществото на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9038724 Покана в Портала за обществени поръчки 09.02.2015 г. 09.02.2015 г.
2   Публична покана, документация, образци 09.02.2015 г. 09.02.2015 г.
 3   Протокол на комисията 24.02.2015 г. 24.02.2015 г.
 4   Договор за услуга №2/04.03.2015 г. 05.03.2015 г.  05.03.2015 г.

 

     

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово