Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Публична покана - Доставка и монтаж на автоматична система

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет:

"Доставка и монтаж на автоматична система за осъществяване на пропускателния режим на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9042598 Покана в Портала за обществени поръчки 08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
2   Публична покана, документация, образци 08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
 3   Разяснения по постъпили въпроси 12.06.2015 г. 12.06.2015 г.
 4   Протокол от работата на комисията 23.06.2015 г. 23.06.2015 г.

 

     

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово