Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Открита процедура по ЗОП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО“ ЕООД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО“ ЕООД"

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 680065 Решение за откриване на процедурата 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
2 680066 Обявление 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
3   Документация за участие 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
4   Част "Конструкции" (актуална версия)  06.08.2015 г. 06.08.2015 г. 

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 

Разяснения по постъпил въпрос
Разяснения по постъпили въпроси 2
Протокол 1 от работата на комисията
Съобщение за отваряне на цени и оценяване по ТП
Протокол 2 от работата на комисията
Протокол 3 от работата на комисията
Протокол 4 от работата на комисията
Решение за класиране
Протокол 5 от работата на комисията
Протокол 6 от работата на комисията
Протокол 7 от работата на комисията
Решение за класиране
Протокол 1/14.06.2016 г.
Протокол 2/21.06.2016 г.
Съобщение за оценка по ТП
Протокол 3
Протокол 4
Решение за класиране
Договор с избрания изпълнител

17.08.2015 г. 
20.08.2015 г.
08.09.2015 г.
02.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
14.06.2016 г.
21.06.2016 г.
06.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
21.04.2017 г.

17.08.2015 г. 

20.08.2015 г.
08.09.2015 г.
02.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
21.03.2016 г.

21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
14.06.2016 г.
21.06.2016 г.
06.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
21.04.2017 г.

 

 Забележка: Във файла с документация качен на 30.07.2015 г. е допусната техническа грешка като е включена грешна папка по Част "Конструкции".

За актуална и валидна моля използвайте Част "Конструкции" (актуална версия) качена на 06.08.2015 г.

Обществената поръчка е под № 04119-2015-0001 в Регистъра на обществените поръчки.

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово