Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Публична покана - изграждане на пътна връзка и локално платно

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на пътна връзка и локално платно, чрез които да се осъществява вход и изход на имотите, собственост на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД"

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е КАЧЕНА В АОП ПОД №9028081

ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ - ТУК