Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Открита процедура по ЗОП - избор на финансова институция

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: 

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

Процедурата е стартирана в регистъра за обществени поръчки под номер 04119-2014-0001

 Тръжна документация може да свалите от ТУК.

Разяснения по документацията - 13.05.2014 г. може да видите - ТУК

Разяснения по документацията - 15.05.2014 г. може да видите - ТУК