Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Публична покана - неовъръжена охрана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: “Невъоръжена физическа охрана" на имуществото на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД

Публичната покана е качена в аоп под №9025379

Пълна документация може да свалите от - тук

Открита процедура по ЗОП

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

ПРОЦЕДУРАТА Е ОБЯВЕНА ПОД № 04119-2013-0002 В АОП И МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:ТУК

Тръжна документация по процедурата: ТУК

Процедурата е Прекратена!!!

Открита процедура по ЗОП

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ: ТУК

Тръжна документация по процедурата: ТУК

Разяснения по постъпил въпрос: ТУК ПУБЛИКУВАНО НА 28.05.2013 )

процедурата е прекратена!!!

Публична покана - Невъоръжена физическа охрана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: “Невъоръжена физическа охрана" на имуществото на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД”

Публичната покана е качена в АОП под № 9011708

 

Пълна документация може да свалите от ТУК