Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Обяви за провеждане на публични търгове за отдаване под наем

„ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО” ЕООД, ЕИК 200886865, ОБЩИНА  „БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”  –  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55-57

тел.: 0884 302333, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

 • СКЛАД № 1 /първи/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 2 /втори/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 2 /втори/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово” ЕООД / СКЛАД № 4 /четвърти/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 3 /трети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 6 /шести/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 4 /четвърти/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 8 /осми/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 5 /пети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 10 /десети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 6 /шести/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 12 /дванадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 7 /седми/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 14 /четиринадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №8 от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД №16 /шестнадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 9 от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 18 /осемнадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №10 от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 20 /двадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 11 /единадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 22 /двадесет и втори/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 12 /дванадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 24 /двадесет и четвърти/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №13 /тринадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 23 /двадесет и трети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 14 /четиринадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 21 /двадесет и първи/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №15 /петнадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 19 /деветнадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №16 /шестнадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 17 /седемнадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД №17 /седемнадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД №15 /петнадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 18 /осемнадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД №13 /тринадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 19 /деветнадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 11 /единадесети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 20 /двадесети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 9 /девети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 21 /двадесет и първи/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД №7 /седми/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 22 /двадесет и втори/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 5 /пети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 23 /двадесет и трети/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 3 /трети/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК
 • СКЛАД № 24 /двадесет и четвърти/ от номерацията на "ТЪРЖИЩЕ с.Плодовитово" ЕООД / СКЛАД № 1 /първи/ по строителната документация - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА - ТУК

Обявата за търга е публикувана във вестник "Старозагорски новини" от 23.11.2018 г.

За справки и допълнителна информация: тел. 0884/302333;

Оглед: оглед може да се извърши всеки работен ден от 09.00часа до 15.00часа до датата обявена за всеки един от търговете, след представяна на документ за закупена документация за участие в търга и документ за внесена депозитна вноска. Извършването на огледа от кандидатите се удостоверява с подпис и печат от управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД върху декларацията за огледа.